Ronny Tielen

Ronny Tielen
6de plaats

Emiel Opdebeecklaan 39 Keerbergen
ronny.tielen@telenet.be

0475 689834
Werkt aan diversiteit, voor mensen en de natuur 

Natuur brengt rust in ons leven.

Meer natuur en biodiversiteit maken Keerbergen een beter dorp om in te leven.

Ontmoeting en natuurbeleving kortbij ieders huis heeft een rechtstreeks positief effect op ons welzijn en onze gezondheid. Elke Keerbergenaar zou op maximum een kilometer afstand ‘in de natuur’ moeten kunnen zijn.

De Dijlevallei moet na het leggen van een fietsbrug nog meer een groenblauw wandel- en fietslint worden.

Nieuwe tijden vragen nieuwe oplossingen. Ons samenleven staat vandaag onder druk, omdat anderen liever verschillen benadrukken dan wat we gemeen hebben.
Mensen van verschillende leeftijden, achtergrond, levensbeschouwing en geaardheid wonen in Keerbergen. Ik doe niet mee aan een verdelings-politiek, aan “wij” tegen “zij”.
Samen met alle mensen van goede wil wil ik aan een beter Keerbergen bouwen.
Een “betonstop” kan via kernversterking en is niet alleen vanuit ruimtelijk oogpunt essentieel, maar ook voor ons klimaat.
Bovendien werkt het kostenbesparend voor tal van diensten en nutsvoorzieningen zoals riolering, openbaar vervoer, postbedeling, …
Je kan steeds op meerdere kandidaten binnen onze lijst stemmen.
Maak je keuze hieronder: