Chris Desomer als onafhankelijke op lijst sp.a Keerbergen

Er zit pit in onze lijst

Eerder al kondigden wij aan met een open lijst naar de verkiezingen te willen trekken. We zijn dan ook blij een eerste onafhankelijke kandidaat te kunnen verwelkomen.

Chris Desomer gaf haar hele leven les (leerkracht Frans Koninklijk Atheneum Keerbergen) en heeft ook daarbuiten haar sociale betrokkenheid al lang bewezen.

Zij wil graag oud kunnen worden in de gemeente, maar mist daarvoor wel een aantal dingen. Een bruisend en toegankelijk dorpscentrum is er daar één van. Er mag ook wat meer dynamiek zijn. Enthousiame, ontmoetingsmogelijkheden, gezelligheid… kortom een leefbaar dorp. “Dat er al lang plannen zijn om iets aan dat dorpscentrum te doen, dat zal wel zijn, maar ze moeten opletten dat vooraleer de voetpaden en andere problemen aangepakt worden niet alle winkels al dicht zullen zijn op enkele uitzonderingen na.” Of ook:”Plannen die gemaakt zijn ook uitvoeren blijkt moeilijk en als dat niet gebeurt of langer duurt dan eerst gedacht: communiceer daar dan tenminste over.” Met beloften alleen kom je bij Chris dus niet ver.

Bij sp.a zijn we blij op zo’n enthousiaste persoon te kunnen rekenen. Vernieuwing moet niet altijd verjonging zijn. Mensen met frisse ideeën vind je in alle leeftijdsgroepen. Wij hebben Chris dan ook de derde plaats op onze lijst aangeboden. Hiermee is meteen ons koptrio bekend: de ervaring van huidig gemeenteraadslid Willy Geens, de terugkeer in de politiek en de nooit verdwenen ambitie van An Wauters en daarbij de onafhankelijke inbreng van Chris Desomer. Er zit dus pit in onze lijst.

Een eerste kennismaking met Chris kan nu donderdag tijdens het door UNIZO georganiseerde kopstukkendebat waar ze samen met An Wauters en René Joris onze visie zal kenbaar maken (Willy Geens is daar verontschuldigd wegens in het buitenland).

Onafhankelijk = geen partijkaart van sp.a, maar wel mee aan de kar willen trekken voor een sociaal, duurzaam en nabij gemeentebeleid.

Mensen die net als Chris willen meewerken aan een open en gezellige gemeente met plaats voor iedereen kunnen contact opnemen met:
Willy Geens 0499 12 74 25 – 015 51 42 08 of via willy.geens1@telenet.be
of An Wauters 0484 67 11 19 – 015 52 53 35 of via an.wauters@telenet.be

Persbericht

Omdat Keerbergen beter verdient
Wij nemen de handschoen op
sp.a trekt naar de kiezer met open lijst
Met Willy Geens en An Wauters lost sp.a Keerbergen de eerste twee namen van mensen die op 14 oktober kandidaat zijn om de komende zes jaar mee vorm te geven aan Keerbergen.
“Ik heb die vraag al gehoord ja,” steekt Willy Geens, gemeenteraadslid sp.a meteen van wal:”Of wij nog wel gaan opkomen. Ik kan daar volmondig ja op antwoorden.” En als de sp.a opkomt doet ze dat met ambitie. “Onze gemeente verdient beter dan het kibbelbestuur van deze legislatuur. Over belangrijke dossiers zoals de heraanleg van de gemeentelijke begraafplaats of de toetreding tot een andere vervoersregio van de De Lijn zagen we dat de meerderheidspartijen er in het college van burgemeester en schepenen niet uitgeraakten en vochten ze het nadien dan maar uit op de gemeenteraad. Je zou dat cynisch dan basisdemocratie kunnen noemen en het hebben van respect voor de gemeenteraad als orgaan, maar ik noem dat ruzie maken en het daarna niet als grote mensen bijgelegd krijgen. En is dat niet juist iets wat we onze kinderen en kleinkinderen van jongsafaan al leren? Trouwens politiek is een te serieuze zaak om er cynisch of lacherig over te doen. Er is nog zoveel te doen in Keerbergen. Ik denk aan de aanleg van veilige wandel – en fietspaden en de heraanleg van de saaie dorpskern, die nu vooral een parkeerplaats is. Ons gemeenteplein moet opnieuw aantrekkelijk worden zowel voor de zwakkere weggebruikers als voor bloeiende handelszaken”
Wat vaststaat is dat Willy Geens de lijst zal trekken en dat we An Wauters (42) zien terugkeren op onze lijst. Zij staat op de tweede plaats.
“Ik zat al een keer in de gemeenteraad, maar moest 13 jaar geleden afhaken om gezondheidsredenen. Willy is mij toen opgevolgd. Voor hem kwam dat destijds onverwacht, maar als je zijn parcours bekijkt, kon ik me geen betere opvolger wensen.” Omdat een politiek engagement iets is wat je nooit helemaal verliest en ze dankzij een aankoppelfiets aan de rolstoel nu weer veel meer onder de mensen komt plus gelukkig ook in een betere situatie zit wat haar gezondheid betreft, is An opnieuw kandidaat op de lijst van sp.a Keerbergen. “Ik ben het altijd wel blijven volgen. Mijn drijfveer is ook niet veranderd. Een maatschappij, een gemeente is pas een echte samenleving als mensen er effectief samen leven en oog hebben voor mekaar. De jongste jaren is er een enorme verharding. Mensen in moeilijke situaties moeten er maar op eigen kracht uitkomen. Vaak zegt men er dan nog bij dat de problemen waarin ze zitten toch ook al hun eigen schuld zijn. Als je iets maar hard genoeg wil – bijvoorbeeld uit de armoede geraken – dan lukt dat wel. Nu is een flinke dosis optimisme en wilskracht mij niet vreemd, maar dat klopt gewoonweg niet. Er bestaat, helaas, ook zoiets als pech hebben in het leven.” Daaruit haalt An de drive om opnieuw kandidaat te zijn, maar haar interesses gaan veel breder dan het sociale alleen. “Nu ik meer en meer terug op straat en vooral ook op fietspaden te vinden ben met mijn rolstoelfiets, valt mij nu ook de slechte kwaliteit van veel van onze fietsinfrastructuur op. Dat is één heel concreet voorbeeld van de dingen waar ik aan wil werken.”
Het is dus niet langer een gerucht. Er zijn nog sossen en die van Keerbergen nemen de handschoen op. http://www.spakeerbergen.be

Lijsttrekker sp.a Keerbergen bekend

We gaan vol voor een sociaal, links alternatief. De huidige legislatuur toonde hoe politiek ook klein kan zijn met constant gekibbel tussen de meerderheidspartijen. Keerbergen verdient beter!

Beslissing:
Willy Geens lijsttrekker
An Wauters 2de plaats

Onafhankelijken zijn welkom op onze lijst.